Μήνυμα της ΟΓΕ για τις αυτοαπασχολούμενες

Στηρίζουμε τις αγωνιστικές δράσεις της Ομοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας (Ο.Β.Σ.Α.)
και των τοπικών ενώσεων ΕΒΕ στις 22 και 23 Οκτώβρη

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση την Τετάρτη, 31 Οκτώβρη,
στις 7 μ.μ. στην πλατεία Κάνιγγος

καλεσμα προς τις αυτοαπασχολουμενες