Ημερίδα ΕΓ της ΠΔΟΓ για την Υγεία 2015 – Φωτογραφικό Υλικό