ΟΓΕ-Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού Αττικής

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019

Πραγματοποιήθηκε η κοινή συνεδρίαση της κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου με το Προεδρείο της ΟΓΕ με θέμα τα οξυμένα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών σε ξενοδοχεία και επισιτισμό και τις συνέπειες των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Ανταλλάχθηκε πείρα και αποφασίστηκε η κοινή δράση και ο συντονισμός του Συνδικάτου και των παραρτημάτων του με τους Συλλόγους και τις Ομάδες γυναικών της ΟΓΕ με περιοδείες και συσκέψεις μέσα στους χώρους δουλειάς.

Αναδείχθηκε η ανάγκη αυτός ο συντονισμός να συνδυαστεί με την πάλη ενάντια στο νέο Ασφαλιστικό και την πάλη για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Μέσα από τη συζήτηση προβλήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, και ιδιαίτερα οι ελαστικά εργαζόμενες, μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και στην οικογένεια, ποιες είναι οι συνθήκες που γεννούν το φόβο στις εργαζόμενες και πως μπορεί η κοινή δράση να συμβάλει στην οργάνωση και συμμετοχή των γυναικών

Η κεντρική διοίκηση του Συνδικάτου και το Προεδρείο της ΟΓΕ δεσμεύτηκαν να επαναλάβουν κοινές συσκέψεις σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας προσεγγίζοντας τα  ζητήματα που αφορούν και προβληματίζουν τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, ιδιαίτερα στο κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού.