Δράση για την Υγεία

Δράσεις Συλλόγων της ΟΓΕ για την ΠΦΥ 3.2.2021 (ΦΩΤΟ)

Δράση για την Υγεία 27.1.2021

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ κινητοποιούνται για το Δικαίωμα στη Δημόσια και Δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΦΩΤΟ)

Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ στηρίζουν τον αγώνα των υγειονομικών 12.11.2020