Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ κινητοποιούνται για το Δικαίωμα στη Δημόσια και Δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΦΩΤΟ)