Η ΟΓΕ στη συνέντευξη τύπου Πρωτοβουλίας Πασχόντων με Μεσογειακή Αναιμία στο “Αγ. Σοφία”

Η ΟΓΕ συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου της Ομάδας Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων με Μεσογειακή Αναιμία στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία»

Συνέντευξη τύπου 19.10.2023

Η ΟΓΕ συμμετείχε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων με Μεσογειακή Αναιμία στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» στις 19.10.2023, με αφορμή το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μεταγγιζόμενοι πάσχοντες με Μεσογειακή Αναιμία λόγω σημαντικών ελλείψεων σε αίμα,  με επίκεντρο τη μονάδα μεσογειακής αναιμίας στο Νοσοκομείο «Αγία Σοφία».

Όπως επισημάνθηκε από τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας αλλά και από γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, οι πάσχοντες καταλήγουν να υπομεταγγίζονται λαμβάνοντας πολύ μικρότερες ποσότητες αίματος από αυτές που χρειάζονται, με αποτέλεσμα να υποφέρουν από κόπωση και αδυναμία, δυνατούς πόνους αλλά και από σοβαρές συνέπειες όπως οστικές αλλοιώσεις, καρδιολογικά προβλήματα όπως και ζητήματα ανάπτυξης όταν πρόκειται για παιδιά. Οι αιτίες του προβλήματος εντοπίζονται στις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό των μονάδων μεσογειακής αναιμίας, και στην ανεπάρκεια των κέντρων αιμοδοσίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε υποδομές (υλικά, οχήματα για εξορμήσεις και συλλογή αίματος), καταστάσεις που συναντώνται και στα άλλα δημόσια νοσοκομεία. Η εκπρόσωπος της ΟΓΕ που παραβρέθηκε στη συνέντευξη επεσήμανε ότι «αιτία για το πρόβλημα της υπομετάγγισης είναι η πολιτική που θέλει υποβαθμισμένα τα δημόσια νοσοκομεία γιατί θεωρεί κόστος την Υγεία των λαϊκών οικογενειών, ενώ επιλέγει να χαρίζει εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους στον τομέα της Υγείας και αλλού».

Έγινε αναφορά από τους πάσχοντες στην απαράδεκτη κατάσταση οι ίδιοι να ψάχνουν για να βρουν τους αιμοδότες τους για να καλύψουν τις ελλείψεις σε αίμα έτσι ώστε να λάβουν την μετάγγιση! Αναφέρθηκε επίσης ότι για την κάλυψη των ανασφάλιστων πασχόντων σε αναλώσιμα, αντί να υπάρχει μέριμνα από το κράτος γίνονται έρανοι μεταξύ τους ώστε να έχουν ότι χρειάζονται για την φαρμακευτική τους αγωγή. Επιπροσθέτως, επισημάνθηκε η επιτακτική ανάγκη να τεθεί σε λειτουργία ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης του αίματος όπου θα λειτουργεί για την καταγραφή και διαχείριση του διαθέσιμου αίματος της χώρας. Ένα αίτημα που έχει τεθεί πολλά χρόνια τώρα και που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, ασχέτως των σοβαρότατων συνεπειών που έχει για τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

Ως επιμέρους θέμα αναφέρθηκε επίσης το ζήτημα της διασύνδεσης των ενηλίκων ασθενών με νοσοκομεία αναφοράς, σε έκτακτες και μη καταστάσεις. Εξηγήθηκε δηλαδή ότι εφόσον τα νοσοκομεία ενηλίκων με μονάδες μεσογειακής αναιμίας καλύπτουν τους πάσχοντές τους πλήρως σε περίπτωση ανάγκης, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να οριστεί και για το «Αγία Σοφία» ένα ή παραπάνω αντίστοιχα νοσοκομεία ενηλίκων καθώς είναι επικίνδυνο να πρέπει να πηγαίνουν κάθε φορά οι πάσχοντες σε οποιοδήποτε εφημερεύει, ανεξαρτήτως αν έχει μονάδα μεσογειακής αναιμίας με εξειδικευμένους γιατρούς.

Κατά συνέπεια, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων με Μεσογειακή Αναιμία στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» ζητά να συνεργαστούν το αρμόδιο υπουργείο, το ΕΚΕΑ, οι Διοικήσεις νοσοκομείων που φιλοξενούν τμήματα μεσογειακής αναιμίας με μεγάλο όγκο πασχόντων και οι διευθυντές αιμοδοσίας ώστε να βρεθεί άμεση λύση.

Κινητοποίηση στο “Αγ. Σοφία” 3.10.2023

Η ΟΓΕ, μαζί με τη ΣΕΑΑΝ, το Σωματείο Εργαζομένων του Γ.Ν. Παίδων «Αγ. Σοφία» και άλλους φορείς, συμμετείχε επίσης σε δύο κινητοποιήσεις και σε σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο, απαιτώντας επάρκεια αίματος, μόνιμο και επαρκές προσωπικό, εξοπλισμό και αναλώσιμα στα Κέντρα Μεσογειακής Αναιμίας και Αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία όπως και κάλυψη όλων των ανασφάλιστων πασχόντων.