14 Συνέδριο της ΠΔΟΓ Βενεζουέλα 8-14 Απριλίου 2007